"Mikrofirma - MAXI BHP"

21-22 października 2022 r. odbyła się Konferencja pn. "Mikrofirma - MAXI BHP" .


 

Partnerami konferencji byli: 

  • Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy,
  • A-SAFE sp. z o.o..
     

Pierwszy dzień konferencji rozpoczął się od wystąpienia Agnieszki Szczygielskiej, Kierownika Ośrodka Promocji i Wdrażania CIOP-PIB, która przedstawiła działania edukacyjne, informacyjne i promocyjne Centralnego Instytutu Ochrony Pracy - Państwowego Instytutu Badawczego, służące podnoszeniu świadomości pracowników i pracodawców (także z MSP) z zakresu bezpieczeństwa pracy oraz budowaniu kultury bezpieczeństwa. 

Następnie Grzegorza Hołojucha,  A-SAFE Sp. z o.o. przedstawił zasady projektowania transportu wewnątrzzakładowego – bezpieczne środowisko pracy wg BSI PAS13:2017. Bardzo dla nas cennym było zapoznanie się z dobrymi praktykami przy oznakowaniu poziomym i zabezpieczaniu infrastruktury w magazynach.
Drugiego dnia swoje wystąpienie miał Piotr Szekiełda,  A-SAFE Sp. z o.o. dzięki, któremu mogliśmy zapoznać się z nowatorskiem w Polsce System RackEye – jako przykładem monitorowania regałów 24/7 w magazynach cross dockowych i logistyki kontraktowej.

 

Konferencja odbyła się w malowniczym hotelu Słoneczny Zdrój Medical Spa & Wellness.