SAFETY DAY w OSPS BHP Kraków

Członkowie OSPS BHP Oddział w Krakowie licznie uczestniczyli w wydarzeniu zorganizowanym przez AROCA Safety.


Safety Day to wydarzenie, którego głównym zadaniem było szerzenie dobrych praktyk pracy w warunkach szczególnie niebezpiecznych. Organizatorom zależało na przekazywaniu sprawdzonej wiedzy z zakresu BHP przez doświadczonych specjalistów.

Uczestniczący w evencie pn. „Safety Day" Członkowie OSPS BHP Oddział w Krakowie otrzymali instruktaż dobrych praktyk i standardów bezpieczeństwa w zakresie bezpiecznej pracy na wysokości i w pomieszczeniach zamkniętych. Wszystko odbyło się wg schematu Teoria – Praktyka – Ćwiczenia.

Mogliśmy uczestniczyć poprzez instruktaże na żywo i prelekcje w indywidualnym doborze sprzętu ochronnego, a także praktycznym ich wykorzystaniu.

OSPS BHP Oddział w Krakowie obdarzyło AROCA Safety zaufaniem, bo to pierwsze nasze wspólne działanie. AROCA Safety odwdzięczyła się profesjonalizmem.

Wszyscy byliśmy pod wrażeniem przygotowania „Safety Day".

Zapraszamy na stronę FB - OSPS BHP Oddział Kraków

Do pobrania
Safety Day.pdf 2 MB PDF