Szkolenie Inspektorów Ochrony Przeciwpożarowej

We współpracy ze Szkołą Aspirantów PSP w Krakowie organizujemy Szkolenie Inspektorów Ochrony Przeciwpożarowej.


Szkolenie odbędzie się w formule hybrydowej (samokształcenie na platformie SA PSP, spotkania MS Teams, zjazd "na żywo" w siedzibie SA PSP  w Krakowie). 

Jego start zaplanowany jest na 24.10.2022 r. i będzie składał się z 3 zjazdów. 

Dzięki współpracy ze Szkołą Aspirantów Panstwowej Straży Pożarnej w Krakowie udało nam pomóc Członkom OSPS BHP Kraków organizacji w szkolenia - WARTO być z nami!

Dziękujemy Panu Komendantowi  za życzliwe podejdzie do naszej organizacji.