BHP podczas prac przy ścince i transporcie drewna

W środę 25 maja 2022 roku w Puszczy Niepołomickiej był profesjonalnie, aktywnie i nowocześnie.


Wszystko dzięki współpracy pomiędzy organizacjami:

- Państwowa Inspekcja Pracy – OIP w Krakowie,

- Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Niepołomice,

- Zakłady Usług Leśnych z Nadleśnictwa Niepołomice,

- Fundacja iPomocni,

- Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP Oddział w Krakowie.

 

Program spotkanie obejmował

 

1. Przedstawienie procedur BHP obowiązujących w Lasach Państwowych.

2. Incydenty i sytuacje potencjalnie wypadkowe – przedstawienie i zaproponowanie sposób dokumentowania.

3. Elementy pierwszej pomocy ze szczególnym uwzględnieniem wypadków w lasach.

4. Pokaz bezpiecznej ścinki i obalania drzew w grupach roboczych /przedstawiciele Zakładów Usług Leśnych; Pracownicy Nadleśnictwa Niepołomice; Członkowie OSPS BHP Oddział Kraków i  Inspektorzy Pracy OIP Kraków.

5. Analiza przypadków w zakresie doświadczeń kontrolny przedstawiona przez Pana Janusza Rojka – Starszego Inspektor Pracy – Specjalistę w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Krakowie.

Inspektor Pracy przedstawił uczestnikom szkolenia analizę własnych spostrzeżeń z kontroli przeprowadzonych na terenie Małopolski w ramach tematu  "Bezpieczeństwo w leśnictwie" oraz przyczyny i okoliczności wypadków, które wydarzyły się podczas prac przy pozyskiwaniu drewna.

6. Podsumowanie eventu przy poczęstunku.

7. Dla zainteresowanych możliwość zobaczenia Ośrodka Hodowli Żubrów w Puszczy Niepołomickiej.