Jubileusz 30 lecia

Z okazji 30-lecia powołania Oddziału OSPS BHP w Krakowie w Centrum Szkoleniowym Comarch w Krakowie odbyły się obchody jubileuszu.


Spotkanie to było okazją do podsumowań, podziękowań i gratulacji dla  osób wspierających działalność stowarzyszenia.  


Wśród zaproszony gości obecni byli:

 

 • Ireneusz Raś, Poseł RP, Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia Tak, Kraków!,
 • dr inż. Daniel Podgórski, Zastępca Dyrektora ds. Certyfikacji i Edukacji Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy,
 •  Rafał Kosowski, Radny Województwa Małopolskiego,
 • Józef Bajdel, Okręgowy Inspektor Pracy w Krakowie Państwowa Inspekcja Pracy,
 • Jarosław Foremny, Małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny - Dyrektor Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie
 •  Andrzej Rozlach, Dyrektor Oddziału Terenowego Urzędu Dozoru Technicznego Oddział w Krakowie,
 • Joanna Skrzyszowska z Kancelarii Radcy Prawnego Joanna Skrzyszowska,
 • Maciej Szmyd, Prezes Zarządu Polska Izba Bezpieczeństwa Pracy na Wysokości,
 •  prof. dr hab. inż. Marek Cała, Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie,
 • dr hab. Henryk Noga, prof. UP, Dyrektor Instytutu Nauk Technicznych Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie,
 • dr hab. inż. Zbigniew Burtan, prof. AGH Kierownik Katedry Inżynierii Górniczej i Bezpieczeństwa Pracy Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie.

W uroczystości wzięli udział; Członek Honorowy, Założyciel, pierwszy Prezes Zarządu Oddziału Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP Janusz Paździor oraz członkowie i założyciele Eugeniusz Moryl, Karol Więckowski, Kazimierz Książek, Stanisław Szarawara.

 
W trakcie uroczystości został odczytany list skierowany do członków oddziału od Prezesa Zarządu Głównego OSPS BHP Józefa Witczaka
Następnie  zostały rozdane medale i dyplomy dla długoletnich członków oddziału oraz osób, które przyczyniły się w znaczącym stopniu do rozwoju krakowskiego stowarzyszenia, wyróżniającym się członkom i partnerom.


Wyróżnienia za prace i zaangażowanie przekazano inspektorom, którzy przez te 30 lat wspierali OSPS BHP Oddział w Krakowie swoja obecnością. 
Do grupy wyróżnionych osób należeli: 

 • Beata Ziółko, Kierownik Oddziału w Nowym Sączu OIP w Krakowie,
 • Ryszard Iwaniec, emerytowany Inspektor Pracy,
 • Andrzej Midera, emerytowany Inspektor Pracy,
 • Piotr Motłoch, Nadinspektor Pracy OIP w Krakowie,
 • Bogdan Solawa, Starszy Inspektor Pracy OIP w Krakowie,
 • Bogdan Kapera, Starszy Inspektor Pracy OIP w Krakowie.

Podziękowanie za wsparcie krakowskiego oddziału OSPS BHP wręczono  Waldemarowi Walkiewiczowi, Redaktorowi Naczelnemu Promotora BHP.
Kolejny punktem obchodów było wręczenie przez  Rafała Kosowskiego, Radnego  Województwa Małopolskiego na ręce Prezesa Zarządu Pawła Kani orderu Polonia Minor dla OSPS BHP Oddział w Krakowie.


W dalszej części uroczystości zostały podpisane porozumienia o współpracy pomiędzy OSPS BHP Oddział w Krakowie a: 

 • Okręgowym Inspektorem Pracy w Krakowie, Państwowa Inspekcja Pracy,
 • Małopolskim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym, Dyrektorem Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie,
 • Dyrektorem Oddziału Terenowego Urzędu Dozoru Technicznego Oddział w Krakowie,
 • Dziekanem Wydziału Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie,
 • Dyrektorem Instytutu Nauk Technicznych, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, 
 • Posłem RP, Przewodniczącym Zarządu Stowarzyszenia Tak, Kraków!, 
 • Prezesem Zarządu Polskiej Izby Bezpieczeństwa Pracy na Wysokości,
 • Joanną Skrzyszowską Radcą Prawnym z Kancelarii Radcy Prawnego.

W czasie przerwy była możliwość obejrzenia wystawy fotografii dokumentujących ważne wydarzenia z historii oddziału. 

Na zakończenie obchodów  uczestnicy mieli możliwość posłuchania autorskich utworów  Pani Tamary Kalinowskiej, artystki legendarnej krakowskiej Piwnicy pod Baranami.
 

   foto. Andrzej Banaś