Jubileusz 30-lecia OSPS BHP Oddział Kraków

Zarząd Oddziału OSPS BHP w Krakowie serdecznie zaprasza na uroczystości Jubileuszu OSPS BHP Oddział w Krakowie.


Miejsce spotkania to Kampus COMARCH w Krakowie przy ul. prof. Michała Życzkowskiego 23 Budynek SSE4, 31-864 Kraków.
 

      

Program spotkania:


10.30 – powitanie gości
10.40 – wprowadzenie sztandaru OSPS BHP oraz wystąpienie okolicznościowe – Paweł Kania, prezes Zarządu Oddziału OSPS BHP w Krakowie
11.00 – Prezentacja filmowa historii OSPS BHP oraz Oddziału Kraków
11.20 – wystąpienie zaproszonych gości, przedstawicieli:


Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej,

Centralnego Instytutu Ochrony Pracy - PIB,

Państwowej Inspekcji Pracy, Urzędu Dozoru Technicznego,

Wojewódzkiego Inspektoratu Sanitarnego w Krakowie,

Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie,

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie,

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie,

Małopolski Oddział PCK w Krakowie, Partnerów Wspierających,

Członków OSPS BHP Kraków.


12.20 – przerwa kawowa


12.50 – wręczenie odznaczeń oraz medali okolicznościowych


· Wręczenie medali okolicznościowych OSPS BHP dla założycieli Oddziału
· Wręczenie medali okolicznościowych OSPS BHP dla długoletnich Członków Oddziału oraz dyplomów uznania
· Wręczenie medali okolicznościowych OSPS BHP dla Instytucji i Firm Wspierających działalności OSPS BHP Oddział w Krakowie

13.40 – Podpisanie porozumień o współpracy z:


a) Okręgowym Inspektorem Pracy w Krakowie
b) Małopolskim Wojewódzkim Inspektorem Sanitarny w Krakowie
c) Dyrektorem Urzędu Dozoru Technicznego Oddział w Krakowie
d) Komendantem Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie
e) Akademią Górniczo-Hutnicza w Krakowie – Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami
f) Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie – Katedra Edukacji Technicznej i Informatycznej
g) Małopolskim Oddziałem Polskiego Czerwonego Krzyża w Krakowie
h) Stowarzyszeniem „Tak Kraków”
i) inne, które zgłoszą się do współpracy

14.00 – zakończenie uroczystości


Na spotkaniu zagra i zaśpiewa dla nas polska kompozytorka i pieśniarka, artystka kabaretu literackiego „Piwnica pod Baranami”.
Uroczystości towarzyszyć będzie wystawa zdjęć pamiątkowych OSPS BHP Oddział Kraków.

14.00 –15.00 –Obiad

Program może ulec zmianie i zależał będzie od potwierdzania obecności przez Członków OSPS BHP oraz zaproszonych Gości.


Link do zgłoszenia


Termin zapisów do 18.05.2023 r.
Termin wpłaty 50 PLN tytułem udziału w uroczystościach do dnia 18.05.2023 r.

Wpłatę tytułem uczestnictwa należy dokonać na rachunek bankowy OSPS BHP Kraków
nr rach. 04 1090 2590 0000 0001 3714 2211 z wpisaniem w tytule "Imię i Nazwisko - Spotkanie Jubileusz 2023 r."