"Krew to najcenniejszy dar"

Okręgowy Inspektorat Pracy w Krakowie oraz Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP Oddział w Krakowie włączyli się w akcję krwiodawstwa organizowaną przez Małopolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża.


 

Krew to najcenniejszy dar jaki możemy oddać drugiemu potrzebującemu Człowiekowi.