Dobre praktyki BHP podczas pracy na budowie

Dzięki Panom: Januszowi Stecowi – Kierownikowi Budowy i Adamowi Sadzikowi – Głównemu Specjaliście ds. BHP, obaj z HOCHTIEF Polska S.A. mogliśmy zapoznać się z dobrymi praktykami BHP na budowie Małopolskiego Centrum Nauki „Cogiteon”.Spotkanie odbyło się w ramach kampanii Państwowej Inspekcji Pracy „Budowa. STOP wypadkom!”. Pan Robert Pasikowski - Nadinspektor Pracy OIP w Krakowie zaprezentował temat „Praktyka kontrolna Państwowej Inspekcji Prascy na budowach”.

Członkowie OSPS BHP Oddział w Krakowie uczestniczyli w obejściu budowy, które przeprowadził Pan Adam Sadzik. Mogliśmy na sztandarowej budowie HOCHTIEF Polska S.A. zobaczyć i usłyszeć jak realizowane są roboty budowlane w aspekcie BHP.

Uczestniczyliśmy w pokazie systemów asekuracji firmy STRUMIN Sp. z o.o. Sp. k. oraz pracy na wysokości i w pomieszczeniach zamkniętych AROCA SAFETY.
Obie firmy to Partnerzy naszego Oddziału.

Bardzo dziękujemy HOCHTIEF Polska S.A.; OIP w Krakowie; STRUMIN Sp. z o.o. Sp. k.; AROCA SAFETY.