Spotkanie szkoleniowe Muszyna 2022

24-25.06.2022 r. odbyło się spotkanie szkoleniowe w Muszynie.


W naszym spotkaniu uczestniczyła Pani Soltana Wilkosz - Kierownik Wydziału Organizacyjnego MPCK Oddział Kraków oraz Instruktor Nauki Udzielania Pierwszej Pomocy. Mogliśmy u źródła uzyskać informację na temat zasad organizacji szkoleń z zakresu pierwszej pomocy oraz oferty szkoleniowej PCK.

Następnie został przedstawiony zarys projektu pod nazwą „Akademia Małego Ratownika”. Pomysłodawcami i inicjatorkami projektu są Sara Kowalczyk i Justyna Bednarczyk z OSPS BHP Kraków. 
Zajęcia z zakresu wiedzy BHP i praktycznego sporządzania dokumentacji wypadkowej zostały poprowadzone przez kol. Sarę Kowalczyk - Członka OSPS BHP Kraków; Justynę Bednarczyk - Członka Zarządu OSPS BHP Kraków. Część materiałów na zajęcia warsztatowe dot. wypadków  opracowała Katarzyna Piechota  - Wiceprezes Zarządu OSPS BHP Kraków. 

W sobotę zaraz po śniadaniu uczestniczyliśmy w szkoleniu przeprowadzonym przez Pana Bogdana Kapera  Starszego Inspektora Pracy z OIP Kraków – tematyka dot. praktyki kontrolnej w zakresie kazusów wypadkowych. 
Uwieńczeniem naszego spotkania szkoleniowego była wycieczka do Krynicy Zdrój na Wieżę widokową.