Spotkanie przedświąteczne Wielkanoc 2022r.

Członkowie naszego oddziału uczestniczyli w spotkaniu przedświątecznym Wielkanoc 2022 r. - zorganizowanym przez Zarząd Oddziału OSPS BHP w Krakowie.


W dniu 08.04.2022 r. Spotkanie pierwotnie miało się odbyć się w styczniu br. jako spotkanie noworoczne. Chcemy, aby takie spotkania stały się tradycją oddziału. Pandemia nam to w 2022 r. uniemożliwiła. Pan Wiesław Owsiński – Starszy Specjalista OIP w Krakowie odczytał list skierowany do nas Członków oddziału krakowskiego przez Pana Józefa Bajdela Okręgowego Inspektora Pracy w Krakowie oraz  w imieniu Okręgowego Inspektora Pracy przedstawił założenia programów prewencyjnych i plany pracy Państwowej Inspekcji Pracy na 2022 r.

Następnie obecni uczestniczyli w szkoleniu w zakresie ostatnich zmian w zakresie prawa pracy przeprowadzonym przez Pana Artura Samka - Nadinspektora Pracy OIP w Krakowie. Kolejnym elementem spotkania było przedstawienie przez Zarząd Oddziału OSPS BHP w Krakowie sprawozdania za 2021 r. oraz plan pracy na 2022 r.

Szczegóły sprawozdania przedstawimy w kolejnych postach. To duży materiał zasługujący na osobny post. Po części szkoleniowo – sprawozdawczej przystąpiliśmy do wspólnej uroczystej kolacji. Teraz nie przedłużając podzielmy się z Wami relacją fotograficzną. Obraz mówi, więcej słowa.