Uroczystości pogrzebowe Waldemara Dudka

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Naszego Kolegi Waldemara Dudka.


Waldemar Dudek był wieloletnim Prezesem Zarządu Oddziału Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP w Krakowie. W styczniu 2023 roku w dowód uznania za zasługi dla rozwoju Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP odznaczony odznaką „Zasłużony dla rozwoju OSPS BHP".

Najbliższej Rodzinie składamy wyrazy szczerego współczucia.

Zarząd Oddziału  OSPS BHP Kraków

Ceremonia pogrzebowa będzie miała miejsce we wtorek 4 kwietnia br. o godz. 12:20  w Kaplicy na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.
Dokładny adres: ul. Rakowicka 26/18, 31-510 Kraków.


Gorąco zachęcamy do uczestnictwa w ostatniej drodze ŚP. WALDEMARA DUDKA.