Wizyta członków zarządu na Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

21 stycznia 2023 r. odbyło się spotkanie członków zarządu ze słuchaczami studiów podyplomowych Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.


W spotkaniu uczestniczyli ze strony OSPS BHP Kraków:

Paweł Kania - Prezes Zarządu;

Iwona Pietraszewska - Wiceprezes Zarządu;

Justyna Izak-Bialikiewicz -  Skarbnik  Zarządu.

Spotkanie odbyło się pn ”Promocja KONIECZNOŚCI zrzeszania się pracowników Służby BHP​”.

Celem wizyty w gmachach uczelni było wskazanie słuchaczom korzyści płynących ze zrzeszenia się w OSPS BHP.

Paweł Kania podczas prezentacji OSB BHP Oddziału w Krakowie przedstawił działania, które były podejmowane w poprzednich latach, ale także wskazał kierunki i przedsięwzięcia na następne, w szczególności na rok 2023.

Została zwrócona uwaga na potrzebę ciągłego podnoszenia kwalifikacji i integracji pracowników służby BHP.

Już planowane są kolejne wizyty na AGH oraz innych uczelniach ze słuchaczami i studentami.