Wizyta na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

Na zaproszenie Pana dr hab. inż., prof. AGH Zbigniewa Burtana uczestniczyliśmy w spotkaniu związanym ze wspólnymi planowanymi w 2023 roku przedsięwzięciami.


W 2023 roku nasze organizacje obchodzą ważne jubileusze:

- 25 lecie studiów podyplomowych w zakresie BHP prowadzonych przez Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie;

- 30 lecie powstania Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP Oddział w Krakowie.

Omówiliśmy wzajemną pomoc podczas organizacji tych uroczystości.

Uzyskaliśmy zapewnienie o pomocy ze strony Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie w przedmiocie:

  • korzystania z sal wykładowych AGH;
  • organizacji wspólnych konferencji i szkoleń w temacie popularyzacji zagadnień BHP;
  • możliwości przeprowadzania cyklicznych zajęć ze studentami II semestru Studiów Podyplomowych BHP. Spotkania na zasadzie 2 godzinnego spotkania promującego działalność OSPS BHP dla przyszłej Służby BHP;
  • uczestnictwa studentów Studiów Podyplomowych BHP w organizowanych przez OSPS BHP konferencjach i szkoleniach.

 

W jubileuszowym 2023 roku podpiszemy porozumienie o współpracy naszych organizacji.

Bardzo dziękujemy Panu dr hab. inż., prof. AGH Zbigniewowi Burtanowi za zaproszenie.