Ekspercki dyżur

Okręgowy Inspektorat Pracy w Krakowie wspólnie z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Pracowników Służby BHP Oddział w Krakowie zapraszają na dyżur telefoniczny 12 444 62 46


Z inicjatywy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Krakowie uruchomiliśmy wspólne poradnictwo w zakresie postępowania powypadkowego.

Pozyskaliśmy dla OSPS BHP Kraków stały numer telefonu 12 444 62 46 z przeznaczeniem na infolinię.
Uznaliśmy, że dyżury eksperckie będą pełnili doświadczeni Członkowie OSPS BHP Kraków.

Poprosiliśmy o pomoc w tym zakresie Panów: Eugeniusza Moryla, Stanisława Kiełbowicza i Józefa Orła.