Współpraca na rzecz poprawy bezpieczeństwa

Serdecznie zapraszamy wszystkie Organizacje chcące współpracować na rzecz poprawy warunków pracy pracowników oraz ograniczenia wypadków przy pracy.


 

W 2023 roku obchodzimy jubileusz 30-lecia naszej organizacji.

Chcemy nawiązać nowe kontakty oraz wzmocnić te już funkcjonujące.

Naszym celem jest działanie na rzecz promocji kultury bezpieczeństwa pracy.

Organizujemy wspólnie z naszymi Partnerami konferencje i szkolenia oraz eventy bhp.