Wycieczka do Kopalni Soli w Bochni

1 grudnia 2022 r. odbyła się wycieczka do Kopalni Soli w Bochni.


Głównym punktem zwiedzania była bocheńska Kopalnia Soli. Na miejscu powitał nas przewodnik, które towarzyszył nam przez cały czas multimedialnej wędrówki korytarzami kopalni, omawiając ciekawostki z historii kopalni.  Zwiedzanie kopalni zakończyło się pobytem w komorze Ważyn  a uwieńczeniem naszego pobytu był poczęstunek w podziemnej restauracji.