Nagroda za opracowanie pt. "Razem możemy więcej"

5 grudnia 2023 r. zostały wręczone nagrody laureatom 49. edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy.


W dniu 5 grudnia 2023 r. zostały wręczone nagrody laureatom 49. edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy.

Minister Rodziny i Polityki Społecznej Dorota Bojemska wraz z Dyrektorem Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego dr hab. Wiktorem M. Zawieską, prof. Instytutu, wręczyła nagrody i wyróżnienia. Rozdano w sumie 13 nagród i 21 wyróżnień – autorom prac. 
 

Do konkursu zgłaszano rozwiązania w trzech kategoriach:
•    techniczne i technologiczne,
•    organizacyjne i edukacyjne,
•    naukowo-badawcze i opracowania naukowe.

Nagrodę III stopnia w kategorii: Przedsięwzięcie organizacyjne i edukacyjne za opracowanie pt. "Razem możemy więcej" - cykl aktywizujących wydarzeń edukacyjnych z zakresu bhp podnoszących kompetencje członków Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP Oddział w Krakowie otrzymał zespół w składzie:

Paweł Kania - OSPS BHP Oddział w Krakowie,
Iwona Pietraszewska - OSPS BHP Oddział w Krakowie, 
Agnieszka Szczygielska - CIOP-PIB,
Piotr Motłoch - OIP w Krakowie,
Piotr Witkowski - FCASE sp. z o.o. sp.k. w Myślenicach, 
Wojciech Jurek - Nadleśnictwo Niepołomice,
Wojciech Anioł - AROCA SAFETY P.S.A. w Krakowie, 
Grzegorz Hołojuch - A-SAFE sp. z o.o w Poznaniu,
Adam Sadzik - Hochtief Polska S.A. Biuro w Krakowie, 
Robert Kozela - Wydawnictwo Sigma-Not sp .z o.o. w Warszawie.


 

Organizatorem konkursu jest Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.