Wspólne plany OIP w Krakowie i OSPS BHP

23.02.2022r. w siedzibie OSPS BHP Oddział Kraków z inicjatywy Nadinspektora Pracy Piotra Motłocha OIP w Krakowie odbyło się dwugodzinne spotkanie z członkami Zarządu Oddziału w Krakowie.


Podczas spotkania podkreślono konieczność stałego, kompleksowego działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracujących oraz potrzebę wspierania inicjatyw służących bezpieczeństwu pracy.
Wyrazem tego mają być spotkania w formule zdalnej lub stacjonarne organizowane wspólnie przez OIP w Krakowie z OSPS BHP Oddział w Krakowie. Planowane jest by spotkania szkoleniowe organizować raz na kwartał.
Pierwsze takie spotkanie szkoleniowe skierowane do branży budowlanej w tym pracodawców, kierowników i koordynatorów budów, osób kierujących pracownikami oraz szeroko pojętej kadry uczestniczącej w procesie budowlanym z terenu województwa małopolskiego, planowane jest na dzień 23 marca br. w temacie „Budowa – Stop Wypadkom”. Szkolenie poprowadzi Inspektor OIP: Bogdan Solawa.
Kolejne zaplanowane spotkania przeprowadzone będą w następujących tematach:

  • BHP przy pracach leśnych
  • Zmiany prawne w zakresie prawa pracy
  • Czynniki biologiczne i chemiczne – związana z tym dokumentacja BHP
  •  Dostosowanie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej – wymogi podczas odbioru takich stanowisk pracy

Nadinspektor Pracy Pan Piotr Motłoch wyraził chęć angażowania się we wspólne projekty organizowane przez OSPS BHP Oddział w Krakowie, a jednocześnie zachęcał do współpracy w realizacji programów prewencyjnych „Zdobądź Dyplom PIP" oraz „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej".
Zarząd Oddziału OSPS BHP w Krakowie zadeklarował udział służb BHP zrzeszonych w Stowarzyszeniu w konkursach „Pracodawca – organizator bezpiecznej pracy” oraz „Zdobądź dyplom PIP”. Na spotkaniu zgłoszono 4 zakłady do udziału w ww. konkursach.

Kolejnym istotnym tematem ma być organizacja wspólnej akcji krwiodawstwa. Akcja ta będzie zorganizowana przez Małopolski Oddział Czerwonego Krzyża; Okręgowy Inspektorat Pracy w Krakowie oraz OSPS BHP w Krakowie.