Odpowiadając na zaproszenie Okręgowego Inspektora Pracy w Krakowie Członkowie naszego oddziału wzięli udział w bezpłatnym szkoleniu online w ramach realizowanej przez Państwową Inspekcję Pracy "Strategii działań kontrolno-prewencyjnych w budownictwie w latach 2022-2024".


Szkolenie prowadzili Panowie Bogdan Solawa i Piotr Motłoch – Inspektorzy OIP w Krakowie.
W spotkaniu brały udział osoby z firm budowalnych, pracownicy UGiM w Dobczycach oraz koleżanki i koledzy z zaprzyjaźnionego oddziału w Częstochowie.
Uczestnicy przed spotkaniem zgłosili 12 pytań między innymi:
- Kto tak naprawdę nawala z BHP na budowie?
- Wypadek podczas przerwy śniadaniowej
- Jakie są najczęstsze przyczyny wypadków na budowach?
- Jaka jest różnica pomiędzy koordynatorem BHP a Służbą BHP obsługującą budowę? 
Podczas spotkania dodatkowo kol. Łukasz Górecki zadał pytanie:
Znając art 304 i 207 z KP proszę o omówienie jakie obowiązki bhp są pomiędzy firmą (wykonawcą robót) a osobą prowadzącą działalność jednoosobowo (nie zatrudniającą pracowników).
Na wszystkie te pytania uczestnicy otrzymali wyczerpującą i merytoryczną odpowiedź.
Słowo merytoryczną jest tu ważne, bo po spotkaniu na wewnętrznym czacie to słowo wymieniane było najczęściej. Prowadzący spotkanie Panowie Bogdan Solawa i Piotr Motłoch bardzo przystępnie wyjaśnili clou problemu zapobiegania wypadkom na budowach.
Bardzo dziękujemy Panu Józefowi Bajdelowi – Okręgowemu Inspektorowi Pracy w Krakowie za partnerskie podejście do Nas i obszerną propozycję wspólnych działań.
Kolejne wspólne wydarzenie planowane jest na maj br.