XXVI Regionalne Zawody Drwali

W dniu 26 października 2023 r. uczestniczyliśmy w XXVI Regionalnych Zawodach Drwali.


Uczestniczyliśmy w XXVI Regionalnych Zawodach Drwali organizowanych przez Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Nadleśnictwie Brzesko, Leśnictwo Jodłówka, które zgromadziły uczestników z całego obszaru RDLP w Krakowie, dając im okazję do rywalizacji, wymiany doświadczeń oraz promocji bezpiecznych praktyk w sektorze leśnictwa. Celem zawodów było propagowanie bezpiecznej pracy wśród małopolskich drwali, ze szczególnym naciskiem na zasady BHP podczas pracy przy użyciu pilarki. Zawody były okazją do podkreślenia roli bezpieczeństwa podczas prac związanych z pozyskiwaniem drewna.

Serdecznie gratulujemy wszystkim, którzy podjęli wyzwanie i uczestniczyli w XXVI Regionalnych Zawodach Drwali.

Iwona Pietraszewska i Kazimierz Zawalonka byli członkami zespołów oceniających startujących zawodników.

Gratulację dla zwycięzców wraz z nagrodami wręczyli Dyrektor RDLP w Krakowie Pan Paweł Szczygieł, Iwona Pietraszewska, Wiceprezes Zarządu Oddziału OSPSBHP Oddział w Krakowie i Pan Janusz Rojek, Starszy Inspektor Pracy - Główny Specjalista, przedstawiciel Państwowej Inspekcji Pracy.

Gratulujemy Panu Pawłowi Dziegielowskiemu, Nadleśniczemu Nadleśnictwa Brzesko profesjonalnej organizacji Regionalnych Zawodów Drwali.