SŁUŻBA BHP NAJLEPSZY DORADCA PRACODAWCY 2023

W dniu 14 czerwca 2023 r. odbyły się obrady komisji konkursowej „SŁUŻBA BHP – NAJLEPSZY DORADCA PRACODAWCY”


 Na podstawie Regulaminu Konkursu w  dniu 14.06.2023 roku odbyły się obrady Komisji Konkursowej   w składzie:

Członek Komisji Konkursowej:                  Paweł Kania  - OSPS BHP w Krakowie                 
                                                                  Paweł Wieczorek - OIP Kraków               
                                                                  Anna Majerek  - OIP Kraków                       
                                                                  Sołtana Wilkosz  - MOO-PCK Kraków 
                                                                  Iwona Pietraszewska -   OSPS BHP w Krakowie  

 Uczestnik spotkania                                Kazimierz Zawalonka          
 

Organizatorem Konkursu jest Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP, partnerem konkursu jest Państwowa Inspekcja Pracy.

Komisja zapoznała się ze złożoną przez kandydatów dokumentacją.

Komisja dokonała oceny wszystkich aplikacji  pod względem zaangażowania przedstawicieli służby BHP, którzy poprzez swoją prace przyczyniają się do kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz budowania kultury bezpieczeństwa, a przez to do ograniczania liczby wypadków i chorób zawodowych w zakładach pracy. 

Wynik wkrótce.