Konferencja Bezpieczeństwo Pracy- edukacja i dobre praktyki

Z okazji 25-lecia kształcenia na Studiach Podyplomowych BHP na Wydziale Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie odbyła się konferencja „Bezpieczeństwo Pracy – edukacja i dobre praktyki”.


 

W Konferencji wzięło udział ponad 150 uczestników, w tym absolwenci i wykładowcy studiów podyplomowych BHP, pracownicy uczelni wyższych i służby BHP, a także przedstawiciele instytucji centralnych, organów nadzoru, jednostek naukowych i szkoleniowych oraz organizacji związanych z branżą bezpieczeństwa i ochrony pracy

Tematyka konferencji obejmowała

  • Kształcenie i szkolenia w zakresie BHP
  • Formalno-prawne aspekty bezpieczeństwa
  • Zagrożenia w środowisku pracy
  • Ryzyko i zarządzanie bezpieczeństwem
  • Zdrowie i bezpieczeństwo psychiczne pracowników
  • Kultura bezpieczeństwa pracy
  • Środki ochronne
  • Bezpieczeństwo techniczno-środowiskowe

 

Podczas konferencji referaty wygłosili między innymi Członkowie OSPS BHP Oddział w Krakowie:


- dr Patryk Kasza - Najnowsze nowelizacje prawa w zakresie substancji chemicznych;
- Paweł Kania - Formalne członkostwo w OSPS BHP a krzywa Bradleya;
- Mariusz Gwiazdoń - Zasady skutecznego wprowadzania zmian w dziedzinie BHP w przedsiębiorstwach produkcyjnych na podstawie modeli przywództwa SLII (Kena Blancharda);
- dr Elżbieta Tarczoń - Choroby skóry wywołane przez środowisko pracy;
- Małgorzata Tarczoń - Pylica płuc - choroba zawodowa układu oddechowego;
- Justyna Izak-Bialikiewicz - Zagrożenia psychospołeczne w środowisku pracy w pokonsolidacyjnych strukturach organizacyjnych firm;
- Maria Zasada - Zarządzanie stresem – metoda muzykoterapeutyczna.

 

Relacja wraz z galerią zdjęć z tego wydarzenia- kliknij