Urządzenia poddozorowe nadzorowane przez UDT

Zarząd Oddziału OSPS BHP w Krakowie zaprasza do udziału w szkoleniu organizowanych razem z Urzędem Dozoru Technicznego w Krakowie.


Temat szkolenia: "Urządzenia poddozorowe nadzorowane przez UDT - wymogi i obowiązki"

Szkolenie odbędzie się w dniu 27.03.2024 r.

Miejsce szkolenia: Urząd Dozoru Technicznego  Oddział w Krakowie przy ul. Rydla 50 w Krakowie

Plan spotkania:

8.30 – 9.00 – Rejestracja uczestników

9.00 – 9.05 – Powitanie uczestników

9.05 – 9.45 – UDT jako Jednostka Inspekcyjna - ustawa o dozorze technicznym oraz rozporządzenia wydane na jej podstawie

9.45 – 10.30 – Urządzenia transportu bliskiego podlegające dozorowi technicznemu. Przepisy i obowiązki związane z rejestracją oraz eksploatacją urządzeń.

          Wymagane kwalifikacje do obsługi i konserwacji urządzeń transportu bliskiego.

10.30 – 11.00 – przerwa kawowa

11.00 – 11.45 – Urządzenia ciśnieniowe podlegające dozorowi technicznemu. Przepisy i obowiązki związane z rejestracją oraz eksploatacją urządzeń.

                            Wymagane kwalifikacje do obsługi urządzeń ciśnieniowych.

11.45- 12.30 – UDT-CERT jako Jednostka Notyfikowana i Certyfikująca - ocena zgodności, ekspertyzy techniczne, certyfikacja osób, Akademia UDT.

12.30 – 13.30 – poczęstunek i rozmowy w temacie spotkania

13.30 – 14.00 – Konsultacje indywidualne z ekspertami UDT, ankiety, rozdanie zaświadczeń, zakończenie szkolenia.

Koszt udziału w spotkaniu to 50 PLN.

 

Całość informacji znajduje się pod bezpośrednim linkiem do rejestracji

 

Termin zapisów do 20.03.2024 r.

Zapraszam do rejestracji.