Organizacja bezpiecznej pracy na wysokości w firmie Newag S.A.

Członkowie i sympatycy OSPS BHP Oddział w Krakowie uczestniczyli w spotkaniu szkoleniowym zorganizowanym w zakładach firmy Newag S. A. w Nowym Sączu.


Wydarzenie to  było zorganizowane przy współpracy: firmy Newag S.A., Polskiej Izby Bezpieczeństwa Pracy na Wysokości oraz OSPS BHP Oddział w Krakowie.

 

Spotkanie rozpoczął Paweł Kania, Prezes Zarządu Oddziału OSPS BHP Oddział w Krakowie, który przywitał wszystkich zebranych i opowiedział o bieżących i planowanych działaniach krakowskiego oddziału.

Następnie mieliśmy ogromną przyjemność wysłuchać Pana Zbigniewa Konieczka – Prezesa Zarządu Newag S.A., który w swojej prezentacji przybliżył historię spółki, zasady funkcjonowania oraz plany na przyszłość. Pan Prezes osobiście oprowadził zebranych uczestników spotkania po halach produkcyjnych zakładu Newag S.A., który jest głównym polskim producentem taboru kolejowego, pociągów pasażerskich, lokomotyw elektrycznych i spalinowych, a także metra i tramwajów z tradycją sięgającą 1876 roku. Zobaczyliśmy, jak powstają pociągi od najmniejszej śrubki po wycięcie większych elementów, spawanie, składanie, malowanie i końcowy montaż systemów i innych komponentów wewnętrznych.

Kolejnym punktem spotkania były panele tematyczne:

Przygotowanie zawodowe pracowników, prace na wysokości,

Kwalifikacje zawodowe szansą na realne przygotowanie zawodowe pracownika,

Współczynnik odpadnięcia jako ważny element bezpieczeństwa pracy z zastosowaniem środków ochrony indywidualnej,

Innowacyjne rozwiązania stosowane dla zapewnienia bezpieczeństwa pracy w zakładzie Newag S.A. przedstawił Maciej Szmyd – Prezes Polskiej Izby Bezpieczeństwa Pracy na Wysokości.

Niesamowicie interesującą częścią szkolenia był pokaz Jacka Jurkowskiego – Szefa szkolenia Polskiej Izby Bezpieczeństwa Pracy na Wysokości, który na „własnym ciele” pokazał praktyczne aspekty doboru środków ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokości do rodzajów wykonywanych prac. Przedstawił On wnikliwe informacje dotyczące bezpiecznych praktyk przy pracach na wysokości, omawiając zarówno teoretyczne aspekty, jak i praktyczne zastosowanie.

To intensywne szkolenie nie tylko zwiększyło naszą wiedzę w zakresie BHP, ale również podkreśliło istotę precyzyjnych procedur i odpowiedniego przygotowania podczas wykonywania zadań na wysokościach.

Serdeczne podziękowania za organizację szkolenia dla:

- Pana Prezesa Zbigniewa Konieczka – Prezesa Zarządu Newag S.A.;

- Pana Macieja Szmyda - Prezesa Polskiej Izby Bezpieczeństwa Pracy na Wysokości;

- Koleżanki Iwony Pietraszewskiej – Wiceprezesa Zarządu OSPS BHP Oddział w Krakowie;

- Koleżanki Justyny Bednarczyk – Członka Zarządu OSPS BHP Oddział w Krakowie;

- oraz wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że ten studyjny wyjazd zorganizowany był na tak wysokim poziomie zarówno merytorycznym, jak i technicznym.

fot. Elżbieta Rutkowska, Justyna Bednarczyk.