Wspólnie dla rozwoju kadry BHP

W ramach odbywających się obchodów 30-lecia OSPS BHP Oddział w Krakowie została podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy oddziałem a wydziałem AGH.


Dotychczasowe owocne współdziałanie zostało uwieńczone podpisaniem umowy o współpracy pomiędzy Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Pracowników Służby BHP Oddział w Krakowie reprezentowanym przez Prezesa Oddziału Pana Pawła Kanię i Wiceprezes Panią Iwonę Pietraszewską, a Wydziałem Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami AGH reprezentowanym przez Pana Dziekana Prof. Marka Całę

 

Wspólnie dla rozwoju kadry BHP