Spotkanie OIP i Zarządu Oddziału

25.01.2023 r. z inicjatywy Nadinspektora Pracy Piotra Motłocha OIP w Krakowie odbyło się dwugodzinne spotkanie z członkami Zarządu Oddziału w Krakowie.


Podczas spotkania podkreślono konieczność stałego, kompleksowego działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracujących oraz potrzebę wspierania inicjatyw służących bezpieczeństwu pracy.
Wyrazem tego mają być spotkania w formule zdalnej lub stacjonarne organizowane wspólnie przez OIP w Krakowie z OSPS BHP Oddział w Krakowie. 
Nadinspektor Pracy Pan Piotr Motłoch wyraził chęć angażowania się we wspólne projekty organizowane przez OSPS BHP Oddział w Krakowie, a jednocześnie zachęcał do współpracy w realizacji programów prewencyjnych „Zdobądź Dyplom PIP" oraz „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej".
Zarząd Oddziału OSPS BHP w Krakowie zadeklarował udział służby BHP zrzeszonych w Stowarzyszeniu w konkursach „Pracodawca – organizator bezpiecznej pracy” oraz „Zdobądź dyplom PIP”.