Konferencja Norma ISO 45001:2018

W dniach 20-21 kwietnia br. odbyła się konferencja zorganizowaną przez OSPS BHP Oddział Kraków, OSPS BHP Oddział Częstochowa, Stowarzyszenie Forum ISO 45000, Akademie Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie.


Wykładowcy : 
Dariusz Okraska – Wiceprezes Stowarzyszenia Polskie Forum Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy ISO 45000, Członek Zarządu Oddziału OSPS BHP Częstochowa, 
Andrzej Kowalkow – Prezes Stowarzyszenia Polskie Forum Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy ISO 45000, 


PROGRAM KONFERENCJI I SZKOLENIA:


KONFERENCJA 20.04.2023 r. „Norma ISO 45001:2018 jako narzędzie wspomagające bezpieczeństwo i higienę pracy w Organizacji"


•    Norma ISO 45001:2018 System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy - założenia, struktura oraz podstawowe terminy i definicje.
•    Interpretacja i praktyczne stosowanie wymagań normy ISO 45001:2018
•    Porównanie wymagań Normy ISO 45001:2018 z wymaganiami Standardu OHSAS 18001:2007 i Normą PN-N 18001:2004.
•    Korzyści z wdrożenia normy ISO 45001:2018

SZKOLENIE 21.04.2023 r. „Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wg. wymagań normy ISO 45001:2018"


•    Kompetencje oraz rola auditorów wewnętrznych systemu zarządzania BHP
•    Wytyczne dotyczące auditowania zgodnie z wymaganiami normy ISO 19011:2018

 


Szczególne podziękowania dla:


- Dr hab. Inż. Zbigniew Burtan, prof. AGH – Kierownik Katedry Inżynierii Górniczej i Bezpieczeństwa Pracy na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie,
- Prof. dr hab. Inż. Marka Cała – Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie,
- kol. Michał Dworzak  - członek naszego Oddziału i koordynator współpracy z AGH Kraków.

 

Link do fotorelacji.