Posiedzenie Małopolskiej Rady ds. Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwa

26 kwietnia 2022r. odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Małopolskiej Rady ds. Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie, działającej przy Okręgowym Inspektorze Pracy w Krakowie.Rada jest organem opiniodawczo-doradczym a jej celem jest formułowanie opinii i wniosków w zakresie ochrony pracy w budownictwie. W  posiedzeniu  brali udział również przedstawiciele naszego oddziału Paweł Kania  Prezes Zarządu OSPS BHP Oddział w Krakowie i Iwona Pietraszewska Skarbnik Zarządu OSPS BHP Oddział w Krakowie, którzy zostali powołani w skład Rady. 
Spotkanie prowadził Mariusz Prycz Zastępca Okręgowego Inspektora Pracy ds. Nadzoru, który na wstępie przedstawił nowych członków Rady  oraz projekt nowego regulaminu Rady.


Członkowie Rady podczas posiedzenia wybrali prezydium w składzie:
Przewodniczący - Andrzej Sobol reprezentujący NSZZ Solidarność,
Zastępca przewodniczącego - Piotr Hrabia, Prezydent Galicyjskiej Izby Budownictwa,
Sekretarz - Robert Pasikowski, nadinspektor pracy w Okręgowym inspektoracie Pracy w Krakowie.


Podczas spotkania nadinspektor sekcji prewencji i promocji Piotr Motloch przedstawił założenia Strategii Działań Państwowej Inspekcji Pracy w Sektorze Budowlanym na lata 2022-24.

 
Ustalono, że posiedzenia  Rady będą odbywały się systematycznie, kolejne posiedzenie zaplanowano na 18 maja 2022r.
________________________________________