SAWO 2022

W dniach 25-27.04.2022r. w Poznaniu odbyły się Targi Sawo - międzynarodowe targi ochrony pracy, pożarnictwa i ratownictwa.


To największe targi branży BHP w Europie Środkowo-Wschodniej, miejsce spotkań producentów i dystrybutorów sprzętu i wyposażenia służącego bezpieczeństwu, ochronie zdrowia i pracy z przedstawicielami  branży BHP.
Zwiedzający mogli zapoznać się  z prezentowanymi przez wystawców najnowszymi technologiami i trendami dla branży ochrony pracy. To była także świetna okazja do udziału w licznych tematycznych konferencjach i widowiskowych pokazach.

W trakcie seminarium pt. "Dzielimy się wiedzą - dobre praktyki we wdrażaniu Normy ISO 45001" jednym z prelegentów był nasz kolega Paweł Furlaga z prelekcją na temat: "Konsultacje i współudział pracowników". Seminarium było zorganizowane przez Zarząd Główny Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP.


Bardzo duże zainteresowanie wzbudziło  stoisko  Muzeum BHP  z mobilną wystawą pn. "Pomoce dydaktyczne w szkoleniach BHP - ewolucja".
Po długim okresie pandemii  Międzynarodowe Targi Sawo były wspaniałą okazją do spotkania wielu profesjonalistów z branży twarzą w twarz, utrwaleniem i zbudowaniem nowych relacji.