SPOTKANIE SZKOLENIOWO -SPRAWOZDAWCZO - WYBORCZE

O godz. 9 rozpoczęło się SPOTKANIE SZKOLENIOWO –SPRAWOZDAWCZO - WYBORCZE, w którym uczestniczyło 129 osób, w tym 112 członków naszego oddziału. "


W imieniu Zarządu Oddziału Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP Oddział w Krakowie Paweł Kania, Prezes Zarządu serdecznie przywitał wszystkich obecnych na spotkaniu, szczególnie  nowych członków  oddziału, którzy dołączyli do Nas w roku 2022.

Do grona tych osób należą: Celina Bosek, Andrzej Dąbrowski, Kacper Dzięgiel, Karol Gofron, Sylwia Goncerz-Kata, Magdalena Górecka, Agata Guzik, Mariusz Gwiazdoń, Mariusz Jagódka, Sara Kowalczyk, Bartosz Krukowski, Paulina Kutka, Magdalena Łukasik, Daniel Marzec, Angelina    Rajda-Tasior, Ela    Rejdych, Adam Sadzik, Karina Sarnecka, Katarzyna Stanek, Joanna Szarek, Maciej Szmyd, Anna Ujda, Małgorzata Widzisz, Damian Wielgus, Mariola Wota.


Po odczytaniu imion i nazwisk Nowi Członkowie zostali poproszeni o podejście w celu odebrania znaczka z logiem OSPS BHP. 


    Po powitaniu Paweł Kania, Prezes Zarządu oddał głos p. Arturowi Samkowi, Nadinspektorowi Pracy w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Krakowie, który wprowadził uczestników  szkolenia w tematykę  zmian prawa pracy w 2023 roku.

Wydarzenie to obfitował w dużą ilość atrakcji. Jedną z takich chwil były wybór delegatów. Duża frekwencja na spotkaniu naszych członków oddziału - pozwoliła na wybór delegatów:
•    Justyna Bednarczyk
•    Urszula Filipowicz
•    Justyna Izak-Bialikiewicz
•    Paweł Kania
•    Iwona Pietraszewska
•    Paweł Tokarz
•    Sławomir Witek
•    Kazimierza Zawalonka


Wśród zaproszony gości obecni byli:

 

 • p. Józef Bajdel, Okręgowy Inspektor Pracy w Krakowie
 • p. Mirosław Flejmer  Zastępca Dyrektora ds. Operacyjnych z  Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy reprezentujący Pana dr hab. inż. Wiktora Marka Zawieskę
 • p. Tadeusz Blecha, Prezes Zarządu Hochtief Polska Spółka Akcyjna
 • p. Konrad Kozłowski, Prezes Zarządu  AROCA SAFETY Prosta Spółka Akcyjna
 • p. Bogusław Młynarczyk, Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Niepołomice
 • p. Piotr Motłoch, Nadinspektor Pracy  w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Krakowie
 • p. Artur Samek, Nadinspektor Pracy w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Krakowie
 • p. Robert Pasikowski, Nadinspektor Pracy w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Krakowie
 • p. Bogdan Kapera, Starszy Inspektor Pracy – Specjalista  w Okręgowym  Inspektoracie Pracy w Krakowie
 • p. Janusz Rojek, Starszy Inspektor Pracy -Główny Specjalista w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Krakowie
 • p. Bogdan Solawa, Starszy Inspektor Pracy – Specjalista  w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Krakowie
 • p. Piotr Szekiełda, Dyrektor Zarządzającego w  A-SAFE Sp. z o.o.
 • p. Grzegorz Sałaciak, Dyrektor Techniczny w  FCASE Spółka z o.o. Spółka komandytowa
 • p. Wojciech Anioł,Członek Zarządu w  AROCA SAFETY Prosta Spółka Akcyjna
 • p. Anna Grabińska, Kierownik Działu Zakupów i Magazynowania FCASE Spółka z o.o. Spółka komandytowa
 • p. Bartosz Jaroszewski, Kierownik Działu BHP i Ochrony Środowiska  w Hochtief Polska Spółka Akcyjna
 •  p. Adam Sadzik, Specjalista ds. BHP  w Hochtief Polska Spółka Akcyjna


Pan Józef Bajdel, Okręgowy Inspektor Pracy w Krakowie oraz Paweł Kanie, Prezes Zarządu OSPS BHP Oddziału w Krakowie wspólnie wręczyli  nagrody w Plebiscytach 2022 roku na Wydarzenie i Społecznika  w kategorii OPEN i INTERNAL oraz na „Najaktywniejszego Członka Oddziału". 


I miejsce w kategorii OPEN zajęła  FCASE Sp. z o.o. Sp. komandytowa za wydarzenie pod nazwą: „Ćwiczenia taktyczno - bojowe SIS KRAJOWEGO SYSTEMU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO pod kryptonimem "FCASE 2022" . Statuetkę, dyplom odebrali p. Anna Grabińska oraz p. Grzegorz Sałaciak.


II miejsce wspólnie otrzymali  Państwowa Inspekcja Pracy - Okręgowy Inspektorat Pracy w Krakowie  oraz HOCHTIEF POLSKA S. A  za wydarzenie pod nazwą DOBRE PRAKTYKI BHP PODCZAS PRACY NA BUDOWIE. Statuetki, dyplomy   odebrali p. Józef Bajdel, Okręgowy Inspektor Pracy w Krakowie oraz przedstawiciele HOCHTIEF POLSKA S.A. p. Tadeusz Blecha, p. Bartosz Jaroszewski, p. Adam Sadzik. 

III miejsce otrzymała AROCA SAFETY Prosta Spółka Akcyjna za wydarzenie pod nazwą: „Krakowskie Mini Targi Sawo - Dobre Praktyki w Warunkach Prac Niebezpiecznych”. Statuetkę, dyplom  odebrali p. Konrad Kozłowski, p. Wojciech Anioł. 


I miejsce  w kategorii INTERNAL otrzymał Centralny Instytut Pracy – Państwowy Instytut Badawczy  wspólnie z  A-SAFE Polska Sp. z o.o. za wydarzenie pod nazwą: Konferencja "Mikrofirma - MAXI BHP.  Statuetki, dyplomy odebrali p. Mirosław Flejmer,  Z-ca Dyrektora ds. Operacyjnych CIOP- PIB oraz  przedstawiciel A-SAFE Polska sp. z .o.o. p. Piotr Szekiełda.

II miejsce otrzymało Nadleśnictwo Niepołomice za wydarzenie pod nazwą BHP PODCZAS PRAC PRZY ŚCINCE I TRANSPORCIE DREWNA. Statuetkę,  dyplom odebrał p. Bogusław Młynarczyk.

III miejsce otrzymała AROCA SAFETY Prosta Spółka Akcyjna za wydarzenie pod nazwą: „Krakowskie Mini Targi Sawo - Dobre Praktyki W Warunkach Prac Niebezpiecznych”.  Statuetkę, dyplom ponownie odebrali p. Konrad Kozłowski, p. Wojciech Anioł.

W drugiej części spotkania odbyło się wręczenie podziękowań dla przedstawicieli instytucji, firm, którzy wspierali działania oddziału w roku 2022, otrzymali je: 


p. Piotr Motłoch, Nadinspektor Pracy  w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Krakowie
p. Artur Samek, Nadinspektor Pracy w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Krakowie
p. Robert Pasikowski, Nadinspektor Pracy w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Krakowie
P. Bogdan Kapera, Starszy Inspektora Pracy – Specjalista  w Okręgowym  Inspektoracie Pracy w Krakowie
p. Janusz Rojek, Starszy Inspektor Pracy - Główny Specjalista w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Krakowie
p. Bogdan Solawa, Starszy Inspektora Pracy – Specjalista  w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Krakowie
p. Wojciech Anioł, Członek Zarządu w  AROCA SAFETY Prosta Spółka Akcyjna
p. Adama Sadzik, Specjalista ds. BHP  w Hochtief Polska Spółka Akcyjna


 Tytuł „Społecznika 2022 roku ” w kategorii OPEN otrzymała Sara Kowalczyk a  tytuł „Społecznika 2022 roku” w kategorii INTERNAL otrzymała Urszula Filipowicz.

Kolejna osobą wyróżnioną był Bogdan Pietrzyk, który otrzymał dyplom z podziękowaniem za Jego pomoc w działalności naszego Oddziału. 

Tytuł "Najaktywniejszego Członka Oddziału w 2022 roku”  otrzymali Urszula Filipowicz i Paweł Tokarza. Oboje uczestniczyli w równej ilości wydarzeń tj. w 9 z 19 wydarzeń.
Wyróżnione został także Krystyna Kraj, Małgorzata Tarczoń, Elżbieta Tarczoń za bardzo wysoką aktywność w wydarzeniach. 

Kolejnym ważnym elementem tego spotkania był punkt dotyczący sprawozdania Zarządu Oddziału za 2022 rok, które zostało przedstawione przez Pawła Kanie, Prezesa Zarządu OSPS BHP Oddziały w Krakowie. 

Składamy serdeczne podziękowania dla Piekarni Tomasz Nosek za zapewnienie pączków w czasie naszego spotkania.